Tình hình chung:

Trường được thành lập năm 2000 theo quyết định số 55/2000/ QĐ- UB ngày 30 tháng 10 năm 2000 của UBND Huyện Đak Đoa về việc thành lập trường THCS KDang. Từ năm 2001 đến nay được đổi tên trường THCS Trần Phú theo quyết định số 70/2001/QĐ-UB ngày 15 tháng 8 năm 2001. Cơ sở đạt tại thôn Cây Điệp Xã KDang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai.

Từ năm 2001 đến nay trường khẳng định được uy tín chất lượng. Nhà trường đã xây dụng được đội ngũ giáo viên có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt tận tụy với nghề. Năm 2018-2019 trường có 22 giáo viên trục tiếp giảng dạy, có 18 giáo viên có trình độ đại học

Chi bộ trường có 10 đảng viên, các tổ chức đoàn thể góp phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ

Trong các năm học trường đều có giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện và đạt được thành tích, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp 100%, tỉ lệ học sinh giỏi -khá cuối năm đạt 95% trở lên.